Backtesting of trading strategy and application of this strategy on Germany´s stock index DAX30

Autor práce: Kuchár, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Osoba oponující práci: Šíma, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Backtesting of trading strategy and application of this strategy on Germany´s stock index DAX30
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The main objective of this thesis is to create successful intraday trading strategy by using technical analyses and proper risk management. Thesis will be divided into two parts where first part will consist of theoretical knowledge necessary to understand aspects of the trading and market analyses. Second part will be application of this knowledge in order to create successful trading strategy.Thesis shows steps necessary for creating successful trading strategy and how to approach historical testing of profitability of trading strategy. As underlying instrument DAX30 was chosen and for the testing period years of various market conditions were picked. Last chapter of thesis sums up performance of trading strategy in recent market and is represented by selected metrics of profitability.The main contribution of the bachelor thesis is my very own approach to market analyses, creation of profitable trading strategy and conclusion and interpretation of obtained results.
Klíčová slova: DAX30; technical analyses; trading strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2019
Datum podání práce: 25. 5. 2019
Datum obhajoby: 18.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68872_kucp04.pdf [1,14 MB]
Veřejná příloha18889_kucp04.xlsx [2,54 MB]
Veřejná příloha18890_kucp04.xlsx [41,91 kB]
Oponentura63167_xsimo09.pdf [287,66 kB]
Hodnocení vedoucího68872_xvejj900.pdf [36,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68872/podrobnosti