Analýza a komparace kvality úvěrových portfolií bank v ČR a RF

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a komparace kvality úvěrových portfolií bank v ČR a RF
Autor práce:
Menkov, Ivan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Blahová, Naděžda
Osoba oponující práci:
Brada, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the analysis and comparison of the loan portfolios quality of selected Russian and Czech banks in the post-crisis period from 2012 to 2018. The introductory theoretical part is devoted to defining categories of credit claims, rules for creation of allowances and requirements for capital adequacy of banks in accordance with Czech and Russian legislation. The second part deals with the analysis of the loan portfolios quality in the banking sectors of the Russian Federation and the Czech Republic and the determination of factors that influenced it during the followed period. The third chapter examines the loan portfolios quality of selected banks in terms of the quality of credit claims and capital adequacy. The final part compares the Russian and Czech banks’ loan portfolios quality using ratio indicators.
Klíčová slova:
credit portfolio; credit receivables from clients; allowances; quality; capital adequacy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2018
Datum podání práce:
26. 5. 2019
Datum obhajoby:
20.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67135_meni01.pdf [2,18 MB]
Oponentura:
63367_brada.pdf [82,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
67135_blahova.pdf [96,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67135/podrobnosti