Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou
Autor práce:
Hrdinová, Pavla
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Brada, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the concept of virtual power plant, defines it and compares its advantages and disadvantages. It examines the influence of the conditions on the electricity market in the Czech Republic when applied to the electricity trader and the distributor in the local distribution system. For this purpose, their impacts on selected sources are analysed, resp. demonstrated on the cash flow of four modelled projects. They are compared on the basis of selected economic indicators, especially the internal rate of return. A sensitivity analysis was also prepared to evaluate the most important factors and risks that influence the investor's return the most. As a wind power plant is the selected source, the highest dependence of yield on wind speed was found. Sales are mostly affected by the price at which the energy produced will be sold. The first project offers stable high yields based on feed-in tariffs, which is why it has the highest IRR. But when we trade electricity, revenues are no longer predictable, also the exchange rate has a significant impact, as electricity is traded in EUR. Project budgets differ mainly in connection or non-involvement of accumulator battery, which increases the costs significantly.
Klíčová slova:
electricity price; wind power plant; virtual power plant; electricity trading; electricity accumulation; local distribution system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2017
Datum podání práce:
14. 1. 2020
Datum obhajoby:
05.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64642_xhrdp03.pdf [4,23 MB]
Veřejná příloha:
18935_xhrdp03.xlsx [920,06 kB]
Oponentura:
65202_brada.pdf [125,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
64642_bruna.pdf [83,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64642/podrobnosti