Credit risk management

Autor práce: Drlíčková, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kielar, Petr
Osoba oponující práci: Palán, Luděk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Credit risk management
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This bachelor thesis deals with credit risk of commercial banks. The aim of the thesis is to describe methods used to manage credit risk of the largest Czech banks and to examine the current situation in the Czech banking sector: to evaluate the level of regulatory capital, to describe risk exposures and structures of loans in the system as a whole and separately in the three selected banks. The data is drawn from statistics published by the Czech National Bank, financial results and annual reports of the individual banks. In the theoretical part, credit risk, credit risk management methods and Basel concepts are characterised. The empirical part focuses on the comparison of selected methods in the Czech banks.
Klíčová slova: Basel II; Basel III; Credit risk, ; credit procedure; capital adequacy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2018
Datum podání práce: 30. 5. 2019
Datum obhajoby: 18.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce67289_drlm00.pdf [973,75 kB]
Oponentura62444_xpall999.pdf [915,54 kB]
Hodnocení vedoucího67289_kiep00.pdf [43,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67289/podrobnosti