Role EFRAGU při schvalování IFRS do právního prostředí EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Role EFRAGU při schvalování IFRS do právního prostředí EU
Autor práce:
Kurychka, Viktorija
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zárybnická Žárová, Marcela
Osoba oponující práci:
Vomáčková, Hana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce znázorňuje roli organizace EFRAG při schvalování IFRS do právního prostředí EU. V první části jsou popsáni účastníci schvalovacího procesu IFRS. Druhá část popisuje celý proces schvalování a následně jsou tyto poznatky ukázkově aplikovány na interpretaci IFRIC 23. Závěrečná kapitola popisuje dvě hlavní role organizace EFRAG: spolupráci s Radou IASB a tvorbu doporučení ke schválení pro Evropskou komisi. Hlavním cílem této práce je popsat tvorbu doporučení. Popsat, jak organizace EFRAG toto doporučení vytváří, jaké jsou její průběžné práce, jaké interní složky toto doporučení vytvářejí a podle jakých kritérií doporučení vzniká. Následně jsou tyto poznatky ukázkově aplikovány na interpretaci IFRIC 23 a standardu IFRS 16.
Klíčová slova:
IASB; ARC; Evropská komise; Evropský parlament a Rada; IFRIC 23; IFRS 16; tvorba doporučení; schvalovací proces; EFRAG

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 2. 2019
Datum podání práce:
31. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68724_kurv03.pdf [2,20 MB]
Oponentura:
63117_vomackov.pdf [603,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
68724_zarova.pdf [89,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68724/podrobnosti