Eurozone debt crisis

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Eurozone debt crisis
Autor práce:
Vlčková, Denisa
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyse recent Eurozone debt crisis with focus on PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain) countries. The main goal of this thesis is to identify causes of the crisis for individual PIIGS countries. In order to do it is necessary to look more in the past. Further attention was paid to the course of the crisis, especially to financial help provided by European Union and International Money Fund. In the end is explained how economic imbalances increasing external debt and what impact financial crisis had on the European economies.
Klíčová slova:
Eurozone; debt crisis; PIIGS; deficit; ESM; public debt; interest rate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2018
Datum podání práce:
31. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67072_vlcd03.pdf [2,13 MB]
Oponentura:
63334_xsimo09.pdf [145,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
67072_bruna.pdf [74,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67072/podrobnosti