Dotační politika v oblasti kultury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dotační politika v oblasti kultury
Autor práce:
Dvořák, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sedmihradská, Lucie
Osoba oponující práci:
Borůvková, Aneta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is policy of cultural subsidies. The beginning aims to justify public budgets financing towards art and culture and to describe benefits and outcomes of culture for public wellbeing as well for economic growth, that culture and cultural industries can provide. Thesis contains description of applying forms for Ministry of Culture and Prague City Hall grant programmes in the field of dance. There are mentioned conditions for appliers and legal requirements for providers of grants. Furthermore, there is a comparison and evaluation of these two programmes. In the end professionals and theatre directors explain their opinions on cultural grants policy in Czech Republic supplemented by personal interview with art director of non-profit organization FysioArt, Hana Strejčková.
Klíčová slova:
grant; culture; Ministry of Culture; Prague City Hall

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2018
Datum podání práce:
31. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64599_dvop00.pdf [598,33 kB]
Veřejná příloha:
18952_dvop00.docx [17,42 kB]
Oponentura:
63043_xnova41.pdf [171,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
64599_sedmih.pdf [201,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64599/podrobnosti