Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Dotační politika v oblasti kultury

Autor práce: Dvořák, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Osoba oponující práci: Borůvková, Aneta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dotační politika v oblasti kultury
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá dotační politikou týkající se kultury. Jsou zde popsány přínosy kultury pro společnost a její pozitivní vliv na ostatní průmyslová odvětví a ekonomiku obecně. Na základě toho jsou uvedeny důvody pro podporu kultury z veřejných rozpočtů. Jsou zde detailněji popsány dotační programy a formuláře žádostí Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy, dále jsou definovány požadavky pro žadatele o grant i právní podmínky pro poskytovatele grantu. Práce obsahuje srovnání těchto dvou programů, doplněné o názory odborníků a ředitelů divadel na grantový systém a dotační politiku v České republice a o osobní rozhovor s uměleckou vedoucí neziskové organizace FysioArt, Hanou Strejčkovou.
Klíčová slova: Kultura; Grant; Dotace; Ministerstvo kultury; Magistrát hlavního města Prahy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dotační politika v oblasti kultury
Překlad názvu: Grant policy in culture
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this bachelor thesis is policy of cultural subsidies. The beginning aims to justify public budgets financing towards art and culture and to describe benefits and outcomes of culture for public wellbeing as well for economic growth, that culture and cultural industries can provide. Thesis contains description of applying forms for Ministry of Culture and Prague City Hall grant programmes in the field of dance. There are mentioned conditions for appliers and legal requirements for providers of grants. Furthermore, there is a comparison and evaluation of these two programmes. In the end professionals and theatre directors explain their opinions on cultural grants policy in Czech Republic supplemented by personal interview with art director of non-profit organization FysioArt, Hana Strejčková.
Klíčová slova: grant; culture; Ministry of Culture; Prague City Hall

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2018
Datum podání práce: 31. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64599_dvop00.pdf [598,33 kB]
Veřejná příloha18952_dvop00.docx [17,42 kB]
Oponentura63043_xnova41.pdf [171,51 kB]
Hodnocení vedoucího64599_sedmih.pdf [201,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64599/podrobnosti