Analýza plodnosti vysokoškolsky vzdělaných žen

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza plodnosti vysokoškolsky vzdělaných žen
Překlad názvu:
Analysis of fertility of university-educated women
Autor práce:
Oríšková, Adéla
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Mazouch, Petr
Osoba oponující práci:
Fiala, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Discussions on the fertility of university-educated women, which, according to various opinions, postpone parental responsibilities to a higher age, and thus do not fulfil their maternal role, are based in particular on theoretical arguments. The aim of this thesis is to quantify the fertility of university-educated women in the Czech Republic based on available data sources, incl. their comprehensive assessment in terms of basic data requirements such as relevance, quality, reliability etc. The result is a comparison of the fertility of university-educated women with other subpopulations even in the intercensal period, thus enriching the data analysis with other indicators that are not yet quantified due to data limitations.
Klíčová slova:
fertility; education; data imputation; decomposition of fertility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Economic Statistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 2. 2019
Datum podání práce:
25. 6. 2019
Datum obhajoby:
22.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68637_xoria00.pdf [2,93 MB]
Oponentura:
63794_fiala.pdf [64,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
68637_mazouchp.pdf [65,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68637/podrobnosti