Komunitní centrum v Českých Budějovicích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komunitní centrum v Českých Budějovicích
Autor práce:
Patočková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Šimůnek, Michal
Osoba oponující práci:
Šimůnková, Klára
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main goal of this diploma thesis is to describe the intention of building a community center in the housing estate Máj in České Budějovice and confront it with the first experiences of its operation at the same time. Five research questions were defined to fulfill the goal. These questions were answered at the end of the thesis. For answering of these questions it was necessary to combine quantitative and qualitative research methods depending on the research file and the nature of collected data. Four research files (founders, management, clients, residents) and various methods of data collecting (semi-structured interview, structured interview, questionnaire, poll) were established. Based on the results of the research, there were proposed the measures to improve the functionality of the center and also were proposed the areas for further research.
Klíčová slova:
social integration; community; community work; community center; functionality of the center

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 5. 2016
Datum podání práce:
27. 6. 2019
Datum obhajoby:
21.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70100_xpatv07.pdf [24,88 MB]
Oponentura:
63744_qsimk00.pdf [380,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
70100_qsimm05.pdf [36,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70100/podrobnosti