Postavení vybraných členských zemí v EU (Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Postavení vybraných členských zemí v EU (Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko)
Autor práce:
Benešová, Denisa
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bič, Josef
Osoba oponující práci:
Šaroch, Stanislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá postavením Bulharska, Rumunska a Chorvatska v Evropské unii. Práce je primárně zaměřená na makroekonomické ukazatele, které čtenáři přiblíží ekonomickou situaci jednotlivých států. Cílem práce je zhodnocení makroekonomických ukazatelů za období před vstupem a po vstupu do EU s následnou prognózou ekonomického vývoje v budoucnu. Práce poukazuje na možná rizika a výzvy, kterým tyto země v budoucnu mohou čelit. Součástí práce je také zhodnocení postavení států v žebříčku konkurenceschopnosti, plnění konvergenčních kritérií a zhodnocení desetiletého a pětiletého výročí členství v EU.
Klíčová slova:
Bulharsko; Rumunsko; Postavení členských států v EU; Chorvatsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 2. 2018
Datum podání práce:
27. 6. 2019
Datum obhajoby:
05.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64746_xbend10.pdf [2,93 MB]
Oponentura:
63655_saroch.pdf [64,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
64746_bic.pdf [63,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64746/podrobnosti