Postavení vybraných členských zemí v EU (Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Postavení vybraných členských zemí v EU (Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko)
Autor práce:
Benešová, Denisa
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bič, Josef
Osoba oponující práci:
Šaroch, Stanislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis is about the position of the member states in EU – Bulgaria, Romania and Croatia. The main part of the thesis is primarily focused on macroeconomic indicators, which will introduce the economic situation of individual states to the readers. The aim of the thesis is to evaluate the macroeconomic indicators for the period before the accession and after joining the EU together with a forecast of economic development. Part of the thesis refers to possible risks and challenges that these countries may face in the future. The thesis also includes an evaluation of the states in the ranking of competitiveness, performance of convergence criteria, an evaluation of ten-year and five-year anniversary of EU membership.
Klíčová slova:
Croatia; Romania; Bulgaria; Position of the member states in EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 2. 2018
Datum podání práce:
27. 6. 2019
Datum obhajoby:
05.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64746_xbend10.pdf [2,93 MB]
Oponentura:
63655_saroch.pdf [64,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
64746_bic.pdf [63,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64746/podrobnosti