Podnikatelské prostředí Peru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelské prostředí Peru
Autor práce:
Zezulová, Marie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Františka
Osoba oponující práci:
Křenková, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis called Business Environment of Peru is intended primarily for Czech companies interested in the Peruvian market, looking for ways to expand their business activities. The theoretical part provides explanation of business environment, PEST analysis and international comparison methodology. The second chapter offers the PEST analysis of Peru, followed by a comprehensive comparison of Peru with other countries based on the competitiveness ranking of international institutions and rating agencies. The last chapter brings a closer look at the business relations of the Czech Republic and Peru, the history of mutual trade exchange and also the existing cultural differences related to business negotiations. The practical part of the thesis delivers personal opinions of Czech experts on Peruvian business environment. To summarize, the thesis gives practical advice for business meetings, because knowledge of local specifics is one of the key conditions for success in this region.
Klíčová slova:
Peru; Export; Business Environment; PEST; Business Relations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 1. 2018
Datum podání práce:
28. 6. 2019
Datum obhajoby:
09.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64482_xzezm00.pdf [961,82 kB]
Oponentura:
63773_svae01.pdf [61,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
64482_mullero.pdf [62,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64482/podrobnosti