Applying the Product Management best practices in an IT start-up

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Applying the Product Management best practices in an IT start-up
Autor práce:
Capatina, Ion
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Novotný, Ota
Osoba oponující práci:
Potančok, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The outcome of this thesis will be a real working product that will be able to bring value and solve a real time problem. This thesis is divided into two parts. The first part – the theoretical part will focus on defining and describing the role of a product manager and creating the set of best practices for this role. The second part – the practical part will apply them to a real start-up.
Klíčová slova:
Product Management; Start-up; Lean Start-up; Product-Market Fit; Value Proposition; Minimum Viable Product

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 1. 2018
Datum podání práce:
30. 6. 2019
Datum obhajoby:
27.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64436_xcapi00.pdf [3,13 MB]
Oponentura:
63788_xpotm03.pdf [65,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
64436_novotnyo.pdf [65,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64436/podrobnosti