Start-Up culture in Latin America

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Start-Up culture in Latin America
Autor práce:
Paz Chavez, Jose Miguel
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Pichanič, Mikuláš
Osoba oponující práci:
Říha, David
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The overall goal of this thesis was to assess the markets in Latin America and to provide an overview of what is to be encountered for any person wishing to start a new business in the region. In order to do so, the example of the most important Startup in recent times was used, the Hugo App. With this, it gives an idea that it can all be possible with some effort and with an excellent overview of the market about to be entered.
Klíčová slova:
Entrepreneurship; Innovation; Start-Up

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 5. 2018
Datum podání práce:
1. 7. 2019
Datum obhajoby:
29.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65996_pazj00.pdf [2,51 MB]
Veřejná příloha:
19166_pazj00.pdf [73,91 kB]
Oponentura:
63810_xrihd900.pdf [472,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
65996_pichanic.pdf [200,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65996/podrobnosti