Podnikatelský plán - finanční plán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán - finanční plán
Autor práce:
Palovchyk, Eduard
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vinšová, Tereza
Osoba oponující práci:
Hajdíková, Taťána
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with founding of the own driving school in the Czech Republic. The thesis is focused mainly on the analysis of business from the financial side. The aim of the thesis is to elaborate a financial plan including all its parts necessary for successful functioning of the business. To meet the objective, the calculation of individual financial items will be analysed using individual financial reports. The bachelor thesis consists of two key parts. The theoretical part deals with the characteristics of the financial plan as part of the business plan and deals with activities which are necessary for starting a business. The practical part deals with the creation of the financial plan itself and the evaluation of its success.
Klíčová slova:
financial plan; business plan; business; driving school; establishment of the business

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2018
Datum podání práce:
4. 7. 2019
Datum obhajoby:
29.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67014_pale00.pdf [1,75 MB]
Oponentura:
63726_kozlova.pdf [469,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
67014_vinsova.pdf [301,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67014/podrobnosti