Estimating Effect of Subsidies on SME Performance and Growth

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Estimating Effect of Subsidies on SME Performance and Growth
Překlad názvu:
Hodnocení vlivu inovačních dotací na výkonnost firem
Autor práce:
Čechová, Gabriela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Janíčko, Martin
Osoba oponující práci:
Cingl, Lubomír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je prozkoumat dopad dotací na výzkum a vývoj na výkonnost podniků. Indikátory zaměstnanosti, výnosů a produktivity ve společnostech jsou pozorovány na unikátním datovém souboru České republiky na úrovní firem v letech 2013 až 2018. Analýza kauzálního efektu je aplikována pomocí odhadu modelu rozdíl-v-rozdílech kombinovaného s CEM metodou párování. Metodika je dále použita ke sledování jednotlivých let během doby po obdržení dotace a také k porozumění vlivu pro různé velikosti firem. Výsledky značí pozitivní vliv na zaměstnanost a produktivitu pro krátké a střední období. V případě pozorování vlivu během jednotlivých let se výsledky neprokazují jako významné pro první dva následující roku po obdržení dotace. Třetí a čtvrtý rok po obdržení je vliv však významný a pozitivní s rostoucím trendem v případě výnosů firmy a produktivity. Kladný vliv dotace na produktivitu je také nalezen v případě mikro firem a malých firem v porovnání s korporacemi. Výsledky podporují (ačkoliv s vybranými omezeními) hypotézu o pozitivním vlivu dotací na výkonnostní ukazatele firem, hlavně v případě malého a středního podnikání.
Klíčová slova:
rozdíl-v-rozdílech; výkony firmy; CEM; malé a střední podnikání; inovační dotace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2018
Datum podání práce:
16. 8. 2019
Datum obhajoby:
06.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67084_xcecg00.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
63861_cinl00.pdf [327,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
67084_janm02.pdf [669,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67084/podrobnosti