Strategická analýza vybrané společnosti zaměřené na facility management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza vybrané společnosti zaměřené na facility management
Autor práce:
Rogozhnikov, Nikita
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci:
Krause, Josef
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je provedení strategické analýzy podniku Atalian CZ s.r.o., identifikace podstatných faktorů z okolního prostředí společnosti a analýza interních zdrojů a schopností. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoreticko-metodologická, v ní jsou představeny zásadní metody a terminologie nezbytné pro strategickou analýzu a definování specifiky odvětví Facility managementu. Zjištěné poznatky jsou následně aplikovány a využity v části praktické, která se zabývá analýzou zvolené společnosti. Závěrem praktické části je identifikace silných a slabých stránek a potenciálních příležitostí a hrozeb za pomocí metody SWOT. Součástí závěru je také definování strategických doporučení.
Klíčová slova:
SWOT analýza; PEST analýza; analýza VRIO; strategická analýza; Facility management; strategie; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 2. 2019
Datum podání práce:
21. 8. 2019
Datum obhajoby:
09.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69809_rogn00.pdf [2,88 MB]
Veřejná příloha:
19224_rogn00.xlsx [90,96 kB]
Oponentura:
64013_krausej.pdf [498,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
69809_dvoracek.pdf [138,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69809/podrobnosti