The use of Social Media in B2B it Companies: A Guideline for Internal Employees as Social Media Micro-Influencers

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The use of Social Media in B2B it Companies: A Guideline for Internal Employees as Social Media Micro-Influencers
Překlad názvu:
The use of social media in B2B IT companies: a guideline for internal employees as social media micro-influencers
Autor práce:
Monnecchi, Sara
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Moriel, Walter
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této studie je porozumět strategiím B2B IT společností v souvislosti s používáním sociálních médií, konkrétně s LinkedIn a popsat jakým způsobem společnosti využívají interní zaměstnance jako mikro-influencery, tak aby vytvořili benefity a vyhnuli se negativním efektům pro společnost, s hlavním zaměřením na důvěryhodnost a e-WOM teorii. Sekundární kvalitativní výzkum založený na komplexní rešerši stávající literatury byl následován kvalitativním výzkumem v podobě semi- strukturovaných rozhovorů s klíčovými respondenty (n=8) vybraného průmyslového odvětví. Výzkumný přístup je induktivní, jelikož účelem studie je z extenzivních a rozmanitých dat vytvořit směrnice. Bylo zjištěno, že obsah sdílený interními zaměstnanci v pozici mikro-influencerů na LinkedIn získá vice pozornosti od cílové skupiny, zároveň vygeneruje vyšší zisk a má širší dosah. B2B IT společnosti již neváhají používat sociální media v rámci jejich byznysových činností, nicméně nacházejí se v procesu hledání těch nejlepších strategií. Vzniká potřeba implementovat směrnice, které by interním zaměstnancům umožnily sdílet obsah vytvořený společností strukturovaným, důvěryhodným a erudovaným způsobem.
Klíčová slova:
B2B IT společnosti; mikro-influenceři; sociální media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 10. 2019
Datum podání práce:
15. 10. 2019
Datum obhajoby:
14.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71276_mons00.pdf [469,47 kB]
Oponentura:
64348_Moriel.pdf [246,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
71276_sterbovl.pdf [60,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71276/podrobnosti