Návrh a realizace webové aplikace pro podporu vybraných podnikových procesů v ASP.NET Core MVC

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh a realizace webové aplikace pro podporu vybraných podnikových procesů v ASP.NET Core MVC
Autor práce:
Martínek, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Smutný, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Novotný, Jakub
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci webové aplikace pro podporu vybraných podnikových procesů podniku Mercuria Laser Game. Tyto procesy jsou spojeny se systémy tzv. přemluvených her a voucherů. Obsah práce je rozdělen do tří částí. V první části je popsán současný stav podniku a vybrané procesy potřebné k pochopení jeho byznysu související s výše zmíněnými systémy přemluvených her a voucherů. Druhá část je poté věnována samotnému návrhu aplikace vycházející z poznatků z první části práce a dále specifikovaných požadavcích zadavatele. Ve třetí části práce je popsán samotný vývoj aplikace, použité technologie, databáze, se kterou aplikace pracuje, a její konečná funkcionalita. Zde jsou zmíněny změny procesů, které tato aplikace s sebou přináší a testování aplikace. Na úplný závěr je uvedena zpětná vazba od zadavatele.
Klíčová slova:
EPC; ASP.NET Core MVC; webová aplikace; Boostrap; Entity Framework; proces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2018
Datum podání práce:
8. 12. 2019
Datum obhajoby:
04.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67979_mart08.pdf [1,88 MB]
Oponentura:
60894_novotnyj.pdf [65,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
67979_xsmuz00.pdf [65,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67979/podrobnosti