Internal communication on Social Networks in international companies: Focus on community learning & development

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Internal communication on Social Networks in international companies: Focus on community learning & development
Autor práce:
Petrovková, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci:
Stromko, Břetislav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis acknowledges the need for comprehensive qualitative collection of learnings on effective internal communication, knowledge sharing as well as L¬earning & Development approaches in international companies. The objective of the thesis is to offer applicable recommendations for the Hilti`s global L&D department on practices proven to be successful in creating organic and engaged employee behaviour across the mentioned areas. Firstly, the thesis will define key corporate knowledge sharing and communication channels, as well as current known practices. Secondly, the thesis will present the data collected in qualitative study among 12 international companies across industries, focusing on their experience with building and management of channels and platforms enabling effective communication. Collected learnings aim to present deeper user-centric understanding of platforms designed for sharing and retention of internal knowledge as well as employee development.
Klíčová slova:
social learning, learning & development; internal social networks; internal communication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 12. 2016
Datum podání práce:
10. 12. 2019
Datum obhajoby:
27.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59880_xpetz11.pdf [1,63 MB]
Oponentura:
51061_Stromko.pdf [141,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
59880_xlegk900.pdf [359,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59880/podrobnosti