Analýza vlivu antidumpingových opatření na Českou republiku a Evropskou unii, která byla uvalena Evropskou unií na import vybraných komodit Ruské federace a Čínské lidové republiky v letech 2007-2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu antidumpingových opatření na Českou republiku a Evropskou unii, která byla uvalena Evropskou unií na import vybraných komodit Ruské federace a Čínské lidové republiky v letech 2007-2018
Autor práce:
Pachl, David
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Zubíková, Adéla
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje vliv antidumpingových opatření na dovoz vybraných komodit do České republiky z Ruské federace a Čínské lidové republiky a na celkový vývoz vybraných komodit z České republiky a Evropské unie v letech 2007 a 2018. V teoretické části autor popisuje historický vývoj celnictví a ekonomických přístupů týkajících se problematiky cla. Dále definuje pojem clo, dumping a antidumping. Autor popisuje celní řízení v České republice, společnou obchodní politiku Evropské unie a věnuje se také roli Světové obchodní organizace. V praktické části autor analyzuje uvalená antidumpingová cla na vybrané komodity, která jsou posléze vyžita k analýze velikosti dovozu vybraných komodit do České republiky z Ruské federace a Čínské lidové republiky a k analýze celkového vývozu vybraných komodit z České republiky a Evropské unie. Autor následně zjišťuje a vyhodnocuje, zda antidumpingová opatření měla vliv na snížení dovozu dotčených komodit či zvýšení jejich vývozu. První hypotézu, že přijatá antidumpingových opatření vedla k poklesu dovozu vybraných komodit do České republiky, dovážených z Ruské federace a Čínské lidové republiky, autor potvrzuje. U druhé hypotézy, zda případná účinnost přijatých antidumpingových opatření vedla ke zvýšení celkového vývozu komodit z České republiky a Evropské unie, autor potvrzuje jen její první část, týkající se vývozů z České republiky. Na druhou část hypotézy, týkající se vývozu z Evropské unie, autor nereaguje.
Klíčová slova:
Clo; Ruská federace; Antidumping; Evropská komise; Česká republika; Import; Export; Čínská lidová republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2019
Datum podání práce:
12. 12. 2019
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71225_pacd01.pdf [2,18 MB]
Oponentura:
64922_xzuba00.pdf [285,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
71225_vosz01.pdf [327,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71225/podrobnosti