Využívání flexibilní pracovní doby ve státní správě a samosprávě ČR v roce 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využívání flexibilní pracovní doby ve státní správě a samosprávě ČR v roce 2017
Autor práce:
Strauss, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Loužek, Marek
Osoba oponující práci:
Bartůsková, Lucia
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with current situation of the exploitation of alternative work types in the public administration in the Czech republic. The thesis is divided into two chapters. The first one describes labour market and comparision of advantages and disadvantages of flexible working hours. The second chapter uses the survey which is focused on frequency of utilizing different a types of flexible work. It also analyzes opinions of public administration on the flexible work type. Also, the survey searches questionnaire on potential troubles caused by these loads.
Klíčová slova:
labour market; flexible working hours; unemployment; public administration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 3. 2018
Datum podání práce:
12. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65571_xstrj89.pdf [1,89 MB]
Veřejná příloha:
19623_xstrj89.docx [19,60 kB]
Oponentura:
64917_xszal03.pdf [502,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
65571_louzek.pdf [666,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65571/podrobnosti