Analýza cenové elasticity poptávky po ručním nářadí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza cenové elasticity poptávky po ručním nářadí
Autor práce:
Mařík, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mirvald, Michal
Osoba oponující práci:
Čermáková, Klára
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the price elasticity estimation of the demand for hand tools, based on the case study of Czech forge between 2000-2018. The initial theoretical concept according to which hand tools are classified as durable goods, has been enriched with behavioral elements. The main hypothesis of the thesis is defined that a demand for hand tools is price elastic. The hypothesis was rejected by using the econometric model. An analysis of representative products demonstrates, that a 1% increase in the price cereris paribus will result in an average drop in sales of 0.31 % for machinist hammers, 0.50 % for sledgehammers and 0.39 % for mallets.
Klíčová slova:
price elasticity; demand; durable goods; hand tools

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2019
Datum podání práce:
16. 12. 2019
Datum obhajoby:
28.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70755_marj36.pdf [941,14 kB]
Oponentura:
64982_kaderk.pdf [373,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
70755_mirvald.pdf [261,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70755/podrobnosti