Convergence of output and wages in Europe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Convergence of output and wages in Europe
Autor práce:
Jordán, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Potužák, Pavel
Osoba oponující práci:
Špecián, Petr
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The diploma thesis aims to analyse the convergence within Europe. The analysis of convergence is done in the sense of β and σ as well, not only for real output per capita but also for wages. The neoclassical model of growth (the RCK model) predicts the unconditional convergence of -0.020 and -0.068 for α amounts to 0.70 and 0.35, respectively. Besides, it can be shown that the growth model implies σ-convergence. The graphical and empirical part verifies the presence of the convergence processes and also that the output is more converged than wages. The final speed equals to -0.017 and -0.040 for unconditional and conditional convergence, respectively. The speed of wage convergence is not precisely determined. The only finding of wages is that they converge faster than output. In addition, the σ-convergence is confirmed for both variables.
Klíčová slova:
output; beta-convergence; sigma-convergence; wages; neoclassical growth model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 5. 2019
Datum podání práce:
17. 12. 2019
Datum obhajoby:
30.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69788_jorl00.pdf [3,87 MB]
Oponentura:
64997_xspep04.pdf [284,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
69788_potp01.pdf [284,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69788/podrobnosti