Convergence of output and wages in Europe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Convergence of output and wages in Europe
Překlad názvu:
Konvergence produktu a mezd v Evropě
Autor práce:
Jordán, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Potužák, Pavel
Osoba oponující práci:
Špecián, Petr
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat konvergenci zemí v rámci Evropy. Analýza konvergence se provádí ve smyslu β i σ nejen pro proměnnou reálný produkt na obyvatele, ale i pro proměnnou reálné mzdy. Neoklasický model růstu (RCK model) předpovídá nepodmíněnou rychlost konvergence -0,020, případně -0,068 pro α rovno 0,70, případně 0,35. Kromě toho lze ukázat, že implikací růstového modelu je i σ konvergence. Grafická i empirická část potvrzuje přítomnost konvergenčních procesů a také, že produkt je konvergován více než mzdy. Výsledná rychlost se rovná -0,017, respektive -0,040 pro nepodmíněnou respektive podmíněnou konvergenci produktu. Rychlost konvergence mezd se nepodařilo jednoznačně určit, jediným závěrem tak může být, že mzdy konvergují rychleji než produkt. Pro obě veličiny se také potvrdila σ konvergence.
Klíčová slova:
beta konvergence; mzdy; neoklasický model růstu; sigma konvergence; produkt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 5. 2019
Datum podání práce:
17. 12. 2019
Datum obhajoby:
30.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69788_jorl00.pdf [3,87 MB]
Oponentura:
64997_xspep04.pdf [284,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
69788_potp01.pdf [284,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69788/podrobnosti