Ocenění společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenění společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.
Autor práce:
Hoférek, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Krabec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Kodl, Matyáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Aim of the thesis is valuation of the company Léčebné lázně Mariánské lázně a.s. as of 1st January 2019. The valuation is based on two selected categories of value, market and investment value. In the first part the author defines methodological and theoretical background of the categories of value. This part also defines the theoretical buyer for the investment value purposes. The second part deals with the introduction of the valued company. Subsequently, the strategic and financial analysis is calculated. Based on the analyzes, the forecasts of value drivers are made, from which the financial plan is compiled. The investment and market values are separated from the value generators chapter further on. Both market and investment values are calculated using the DCF Entity variant. DCF valuations (market and investment) are supplemented by a method of market comparison and calculation of the book value of the company.
Klíčová slova:
value drivers; strategic analysis; financial analysis; financial plan; Léčebné lázně Mariánské Lázně; market value; investment value; business valuation; DCF entity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2019
Datum podání práce:
13. 1. 2020
Datum obhajoby:
28.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71844_hofm03.pdf [2,67 MB]
Oponentura:
65106_kodm06.pdf [100,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
71844_krabect.pdf [84,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71844/podrobnosti