Kvantitativní uvolňování v USA

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvantitativní uvolňování v USA
Autor práce:
Ryška, Matouš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Revenda, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nekonvenční měnové politiky v návaznosti na snižování úrokových sazeb centrálních bank na hodnoty blízké nule. V teoretické části je popsáno několik nekonvenčních postupů, k nimž se centrální banky uchylují. Důraz je kladen především na kvantitativní uvolňování a jeho transmisní mechanismy. V aplikační části je popsán vývoj kvantitativního uvolňování v USA a je zde provedena analýza jeho vlivu na dlouhodobou úrokovou míru, a to zejména přes portfolio-vyvažující a signalizační transmisní mechanismus. Dále je zde zkoumána závislost mezi dobrovolnými rezervami bank a akciovým ukazatelem S&P 500, vliv kvantitativního uvolňování na ceny komodit a na hrubý domácí produkt.
Klíčová slova:
FED; USA; nekonvenční měnová politika; nulové sazby; kvantitativní uvolňování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 3. 2019
Datum podání práce:
13. 1. 2020
Datum obhajoby:
03.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69242_rysm04.pdf [552,93 kB]
Oponentura:
65243_xsimo09.pdf [208,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
69242_revy.pdf [121,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69242/podrobnosti