Kvantitativní uvolňování v USA

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvantitativní uvolňování v USA
Autor práce:
Ryška, Matouš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Revenda, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on unconventional monetary policy resulting from zero interest rate policy of central banks. In the theoretical part several unconventional approaches performed by central banks are described and quantitative easing and its transmission channels are emphasized. The following practical part describes the development of the quantitative easing in the USA. The analysis of the impact of quantitative easing on the long-term interest rate especially via portfolio-rebalancing and signaling channel is conducted. Additionally, the correlation of bank excess reserves with the index S&P 500 is investigated as well as the impact of quantitative easing on prices of commodities and the gross domestic product.
Klíčová slova:
USA; zero lower bound; unconventional monetary policy; FED; quantitative easing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 3. 2019
Datum podání práce:
13. 1. 2020
Datum obhajoby:
03.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69242_rysm04.pdf [552,93 kB]
Oponentura:
65243_xsimo09.pdf [208,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
69242_revy.pdf [121,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69242/podrobnosti