Analýza loajality zákazníků drogerie Rossmann

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza loajality zákazníků drogerie Rossmann
Autor práce:
Čáslavková, Adéla
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Matysová, Kamila
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje analýze loajality zákazníků drogerie Rossmann. Cílem je tedy zjistit, zda jsou zákazníci drogerii loajální, zda jsou členy věrnostního programu, případně jaké pro to mají důvody. V teoretické části jsou definovány pojmy jako je loajalita, marketing, segmentace trhu a typologie zákazníků. Dále je představena společnost Rossmann. Praktická část práce je založena na terénním výzkumu, který probíhal formou dotazníku v konkrétní prodejně. Je zde zkoumán typický zákazník drogerie Rossmann, konkurenční společnosti a loajalita vůči drogerii Rossmann. Dle výsledků šetření jsou navrhnuta doporučení a návrhy do budoucna. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že téměř polovina respondentů upřednostňuje drogerii Rossmann před jinými konkurenčními společnostmi, což naznačuje poměrně vysokou míru loajality. Zjištěné údaje mohou posloužit například k úpravě marketingových strategií společnosti Rossmann.
Klíčová slova:
marketing; loajalita zákazníka; drogerie Rossmann

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2019
Datum podání práce:
21. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70779_casa01.pdf [1,02 MB]
Oponentura:
66220_xmatk10.pdf [62,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
70779_kheler.pdf [61,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70779/podrobnosti