Analýza loajality zákazníků drogerie Rossmann

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza loajality zákazníků drogerie Rossmann
Autor práce:
Čáslavková, Adéla
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Matysová, Kamila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the topic Customer loyalty of the drugstore Rossmann. The purpose of this thesis is to find out if the customers are loyal, if they are members of the loyalty program and what their reasons are. In the theoretical part, terms such as loyalty, marketing, market segmentation and customer typology are defined. Moreover, the drugstore Rossmann is presented. The practical part is based on a field research, which included a questionnaire and took place in a specific Rossmann shop. A typical customer of the drugstore Rossmann, rival companies and loyalty towards Rossmann drugstore are studied in the practical part. According to the results of the research, the recommendations and suggestions for the future are suggested. The research shows that almost a half of the responders prefer Rossmann drugstore over rival companies, which indicates relatively high degree of loyalty. The ascertained data can be used for instance to adjust the marketing strategies of Rossmann company.
Klíčová slova:
drugstore Rossmann; customer loyalty; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2019
Datum podání práce:
21. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70779_casa01.pdf [1,02 MB]
Oponentura:
66220_xmatk10.pdf [62,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
70779_kheler.pdf [61,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70779/podrobnosti