Financial policy in the regime under sanctions - case of Russia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financial policy in the regime under sanctions - case of Russia
Překlad názvu:
Finanční politika v režimu pod sankcemi - případ Ruska
Autor práce:
Makiev, Vadim
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Čajka, Radek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce se zabývá finanční politikou vlády Ruské federace v podmínkách fungování ekonomiky, na níž byly uvaleny ekonomické sankce. Hlavním cílem diplomové práce je prozkoumat finanční politiku Ruska ve vybrané fázi uvalených sankcí. Provedený výzkum zahrnuje předběžné zhodnocení a další předpovědi ruského ekonomického vývoje za současných okolností a vývoj strategií a taktik k překonání negativních důsledků sankcí na ekonomiku Ruské federaci. Během výzkumu byly přitom použity následující metody: ekonomická, systémová, statistika a srovnávací analýza.Klíčovým zjištěním je, že ruská ekonomika je silně závislá na vývozu přírodních zdrojů, zejména ropy a plynu. Čím vyšší je cena ropy, tím silnější je rubl vůči americkému dolaru a naopak. Hrozba sankcí ze strany Spojených států jasně ukázala potřebu dedolarizace jak v rámci země, tak v dohodách mezi státy. Kompetentní a efektivní regulace ekonomiky a měnového systému by měla zbavit zemi závislosti na surovinách, vybudovat fungující a efektivní finanční sektor a posílit národní měnu a její postavení na mezinárodním trhu.
Klíčová slova:
Finanční politika; Rusko; Sankce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 3. 2019
Datum podání práce:
22. 4. 2020
Datum obhajoby:
02.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69356_makv03.pdf [1,17 MB]
Oponentura:
66777_xcajr01.pdf [63,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
69356_tauser.pdf [63,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69356/podrobnosti