Od Margaret Thatcherové k Johnu Majorovi - proměna britského postoje k evropské integraci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Od Margaret Thatcherové k Johnu Majorovi - proměna britského postoje k evropské integraci
Autor práce:
Kopecká, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Veselý, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá evropskou politikou Margaret Thatcherové a Johna Majora. Cílem práce je porovnat postoje těchto dvou politiků ve vztahu k Evropskému společenství, potažmo Evropské unii. První kapitola vysvětluje hlavní paradigmata evropského integračního procesu. Následně je blíže popsána britská představa směřování evropské integrace. Druhá kapitola se zabývá dějinami evropské integrace od druhé světové války do roku 1975. V jádru práce je analyzována evropská politika Margaret Thatcherové. Speciální pozornost je věnována britskému rabatu a projevu v Bruggách. Čtvrtá kapitola se zabývá evropskou politikou Johna Majora, především pak jeho postojem k Maastrichtské smlouvě a ERM. Poslední kapitola obsahuje komparaci politiky Margaret Thatcherové a Johna Majora ve vztahu k evropské integraci.
Klíčová slova:
Evropská unie; zahraniční politika; Margaret Thatcherová; John Major; Velká Británie; evropská integrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 9. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
26.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70363_kopl06.pdf [488,38 kB]
Oponentura:
65633_dubskyz.pdf [64,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
70363_ves.pdf [61,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70363/podrobnosti