Swiss franc currency regime after the global financial crisis

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Swiss franc currency regime after the global financial crisis
Překlad názvu:
Měnový režim Švýcarského franku po globální světové krizi
Autor práce:
Finkelshtein, Ekaterina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Šímová, Kateřina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Švýcarsko je známo jako země která má stabilní politické a ekonomické prostředí, jejíž měna je proto považována za ‘bezpečné útočiště’ dle mnoha zahraničních investorů. V průběhu globální finanční krize a následující krize Eurozóny se národní banka musela vypořádat nejenom s dozvuky narušení globálních trhů, ale rovněž ochránit státní měnu před prudkým nárustem. Proto byla Švýcarskou Národní Bankou zavedena v září 2011 minimální výměnná hodnota. Avšak v roce 2015 náhle upustila od zavedené hranice CHF/EUR, co mělo závažné důsledky na trhy. Cílem této diplomové práce je prozkoumat a analyzovat měnový režim švýcarského franku od začátku globální krize. První část teoretická kapitoly zkoumá metodologií a klasifikaci měnových režimu v návaznosti na monetární politiku. Druhá část dokumentuje a vyhodnocuje reakce SNB v průběhu různých fází krize. Praktická část studuje rozhodnutí monetární politiky pomocí dat a s použitím dostupných indikátorů. Nakonec jsou porovnány výsledky všech kapitol je dosaženo závěrečné stanovisko.
Klíčová slova:
Švýcarská národní banka; měnová politika; švýcarský frank; Index měnových podmínek; měnový režim; Taylorovo pravidlo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 4. 2019
Datum podání práce:
28. 4. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.