Corporate identity v dobe internetu a vytvorenie identity pre konkrétnu firmu prostredníctvom tvorby webu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Corporate identity v dobe internetu a vytvorenie identity pre konkrétnu firmu prostredníctvom tvorby webu
Překlad názvu:
Corporate identity v době internetu a vytvoření identity pro konkrétní firmu prostřednictvím tvorby webu
Autor práce:
Mačičáková, Valentína
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Papík, Richard
Osoba oponující práci:
Sklenák, Vilém
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem práce je charakterizování oblasti corporate identity ve všeobecném pojetí v kontextu nových technologií a vytvoření identity pro konkrétní firmu. Teoretická část práce je zaměřená na definování pojmu corporate identity, na jeho vznik a rozvoj a obsahuje prvky, které jsou nevyhnutelnou součástí této oblasti. V této části jsou dále vysvětlené nástroje, které vznikly díky existenci internetu, a mají vliv na firemní identitu. Představené jsou nové možnosti pro firmy, které s sebou přinesly webové stránky, sociální sítě a mobilní zařízení a s nimi související pojmy SEO a webová analytika. Praktická část obsahuje postup prací a činností, které byly vykonané pro vytvoření identity pro konkrétní firmu. Jedná se o činnosti spojené s vytvořením webové stránky. Hlavním přínosem této práce je samotné vytvoření webové stránky a tím započaté budování identity firmy v online světě, protože tato firma donedávna v tomto směru nepodnikala žádné kroky. Webová stránka slouží jako dobrý začátek pro zlepšení firemní identity.
Klíčová slova:
corporate identity; firemní identita; internet; webová analytika; webová stránka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 1. 2020
Datum podání práce:
10. 5. 2020
Datum obhajoby:
18.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72186_macv10.pdf [1,20 MB]
Veřejná příloha:
20349_macv10.zip [42,33 MB]
Oponentura:
66752_sklenak.pdf [61,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
72186_qpapr01.pdf [62,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72186/podrobnosti