Rovnováha pracovního a osobního života úspěšných žen v businessu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rovnováha pracovního a osobního života úspěšných žen v businessu
Autor práce:
Rudová, Šárka
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Honsová, Pavlína
Osoba oponující práci:
Čada, Karel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá ženami, které jsou aktivní v profesní rovině na manažerské úrovni a zároveň v domácnosti plní roli matky alespoň jednoho dítěte do 18 let. Cílem práce je totiž zjistit právě to, jak se jim pracovní a rodinný život daří slaďovat a jakou cestu musely ujít při nastavování vlastních pravidel jak se zaměstnavatelem, tak s rodinou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, jakými jsou například work-life balance, well-being, time management aj., ale popisuje i možnosti péče o dítě a možnosti podpory ze strany státu a zaměstnavatele. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu ve formě polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s konkrétními matkami v businessu. Závěr obsahuje shrnutí rozhovorů a následné diskuse nad jednotlivými postupy spojené s doporučením pro ženy, které si chtějí budovat kariéru a zároveň zastávat roli matky.
Klíčová slova:
business; matka; životní rovnováha; time management; well-being; kariéra; manažerka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 11. 2019
Datum podání práce:
12. 5. 2020
Datum obhajoby:
10.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71803_xruds02.pdf [957,38 kB]
Oponentura:
67284_cadk00.pdf [44,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
71803_honp02.pdf [562,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71803/podrobnosti