Employer branding ve společnosti Atlas Copco

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Employer branding ve společnosti Atlas Copco
Autor práce:
Hladíková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Palíšková, Marcela
Osoba oponující práci:
Legnerová, Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá nástroji interního a externího Employer Brandingu. V současném velmi konkurenčním prostředí se ukazuje, že firmy věnující zvýšenou pozornost budování značky zaměstnavatele, mají na trhu práce nezanedbatelnou konkurenční výhodu. Cílem práce je zhodnotit efektivitu využívání nástrojů Employer Brandingu ve společnosti Atlas Copco. Analýza interních nástrojů je provedena na základě výsledků průzkumu provedeného personálním oddělením společnosti v průběhu března 2019. Na základě dotazníkového šetření mezi studenty a absolventy vybraných pražských vysokých škol je zhodnocena účinnost současně využívaných nástrojů externího Emplyer Brandingu. V závěru práce jsou navržena opatření, která povedou k optimalizaci používaných metod.
Klíčová slova:
Emploer Branding; značka zaměstnavatele; Employee value proposition; angažovanost zaměstnanců; Personální strategie; firemní kultura

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 4. 2019
Datum podání práce:
12. 5. 2020
Datum obhajoby:
11.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69537_xhlaj54.pdf [1,88 MB]
Veřejná příloha:
20443_xhlaj54.pdf [804,14 kB]
Veřejná příloha:
20444_xhlaj54.pdf [29,30 kB]
Veřejná příloha:
20445_xhlaj54.pdf [186,47 kB]
Oponentura:
67132_xlegk900.pdf [496,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
69537_paliskm.pdf [65,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69537/podrobnosti