Product placement a jeho uplatnění ve vybraném filmu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Product placement a jeho uplatnění ve vybraném filmu
Autor práce:
Myrgorod, Vasyl
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci:
Koudelka, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice využití marketingového nástroje product placement. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, která kombinace formy a opakovanosti product placement určité značky z filmu Green Book podle rozdělení Pamely M. H. (2009) zůstala v paměti u většího počtů diváků a zda se úzké propojení značky s postavou uchovává v paměti diváků s vyšší pravděpodobností něž product placement bez zřejmého propojení. Teoretická část popisuje product placement jako marketingový nástroj. Praktická část se skládá z analýzy sekundárních dat ohledně současného vztahu diváků k product placement, z provedené obsahové analýzy filmu Green Book a následně dotazníkového šetření, kde na základě zjištěných dat je provedená analýza propojení forem umístění značek a jejich ukotvení v paměti diváků. Na závěr je uvedeno doporučení pro obchodníky při používaní product placement.
Klíčová slova:
Film; Product placement; Marketingová komunikace; Marketingový výzkum

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2019
Datum podání práce:
13. 5. 2020
Datum obhajoby:
27.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70888_myrv00.pdf [28,60 MB]
Oponentura:
66892_janjiri.pdf [166,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
70888_zamazal.pdf [133,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70888/podrobnosti