Cash pooling a kontokorent ve finanční analýze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Cash pooling a kontokorent ve finanční analýze
Autor práce:
Gajarová, Dagmar
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Rudolfová, Lucie
Osoba oponující práci:
Škerlíková, Tatiana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je poukázat na vliv cash poolingu a kontokorentu na vybrané ukazatele finanční analýzy a navrhnout možnosti, jak by bylo možné se s tímto vlivem na hodnotu vybraných ukazatelů finanční analýzy vypořádat. Teoretická část práce se zabývá představením nástrojů cash pooling a kontokorent, uvedením vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou výrazně ovlivněny těmito nástroji a navržením možností zohlednění vlivu cash poolingu a kontokorentu na jejich hodnotu. Praktická část uvádí aplikaci vybraných ukazatelů na vybrané podniky využívající cash pooling a kontokorent (Nestlé Česko s.r.o., Mondelez Czech Republic s.r.o) a na podniky, které tyto nástroje nevyužívají (Mars Czech s.r.o., Marlenka international s.r.o.) Následně u podniků využívající cash pooling a kontokorent jsou aplikována navržené možnosti zohlednění a zhodnocení hodnot ukazatelů před úpravou a po úpravě.
Klíčová slova:
kontokorent; ukazovatele zadluženosti; ukazovatele likvidity; cash pooling

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 10. 2019
Datum podání práce:
14. 5. 2020
Datum obhajoby:
28.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71374_gajd01.pdf [1003,66 kB]
Oponentura:
65727_xsket01.pdf [339,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
71374_xrudl03.pdf [373,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71374/podrobnosti