Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Obsahová analýza inzerátů v oblasti mobilní komunikace

Autor práce: Habrová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Osoba oponující práci: Koudelka, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obsahová analýza inzerátů v oblasti mobilní komunikace
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce na téma Obsahová analýza inzerátů v oblasti mobilní komunikace se zabývá výzkumem mobilních operátorů a samotných značek mobilních telefonů. V první části se zaměřuje na charakteristiku magazínu Koktejl, ze kterého byly vybrané inzeráty, popis samotných operátorů na našem trhu a také popis použité metody výzkumu. V další části pak rozpracovává samotný výzkum. Tento výzkum byl proveden obsahovou analýzou inzerátů v magazínu Koktejl. A to ze všech inzerátů na mobilní komunikaci, které se zde objevily od roku1997 do současnosti. Závěrem výzkumu je zjištění jak se v průběhu času měnila tištěná komunikace v mobilním světě a také jak se měnila komunikace operátorů v momentě, kdy přecházeli pod hlavičku nadnárodních společností.
Klíčová slova: marketingový výzkum; obsahová analýza; mobilní komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obsahová analýza inzerátů v oblasti mobilní komunikace
Překlad názvu: Content analysis of advertisements in mobile communication
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma work on the theme Content Analysis of advertisements' in mobile communication concerned by research work of mobile operators and mobile phone makes. First part of the research work focuses on characteristics of Koktejl magazine, where from I have picked the advertisements', descriptions of market operators and descriptions of used research technique. In next part the research work is being processed. This research work was done by content analysis of advertisements' in Koktejl magazine. It was done from all advertisements' of mobile communication, which were published since 1997 to the present. Research outcome is to find out how the printed communication in mobile world had changed and how had changed the communication of operators in moments, when they were becoming a part of transnational company.
Klíčová slova: marketing research; content analysis; mobile communications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2008
Datum podání práce: 1. 9. 2008
Datum obhajoby: 17.09.2008
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce13828_xhabm10.pdf [1,33 MB]
Oponentura7362_janjiri.doc [55,50 kB]
Hodnocení vedoucího13828_vavra.doc [56,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/13828/podrobnosti