Subprime Mortgage Crisis in the USA

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Subprime Mortgage Crisis in the USA
Autor práce:
Kovalenko, Olha
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šoltés, Viktor
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Táto bakalářská práce se zabývá situaci na hypotečním trhu USA, jeho charakteristikami a vlastnostmi, dále popisuje jakými etapy prochází proces převedení nelikvidních cenných papírů do likvidních (hypotečních zástavních listů),jak probíhal narůst spekulační bubliny na trhu s nemovitostmi a jak k tomu přispívali jednotliví aktéři na tomto trhu, a nakonec uvádí důsledky hypoteční krize v USA a její ničivé dopady na světovou ekonomiku.
Klíčová slova:
spekulační bublina; vyvlastnění; hypoteční zástavní listy ; hypoteční krize; sekuritizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 1. 2009
Datum podání práce:
31. 1. 2009
Datum obhajoby:
03.02.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18268_xkovo05.pdf [553,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
18268_soltesv.doc [35,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18268/podrobnosti