Konvergenční kriteria a Česká republika - cesta do EMU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Konvergenční kriteria a Česká republika - cesta do EMU
Autor práce:
Fantová, Dana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěňhová, Božena
Osoba oponující práci:
Korandová, Jiřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza stavu plnění maastrichtských kriterií a hodnocení stupně reálné konvergence České republiky s Evropskou měnovou unií a analýza potenciálních rizik souvisejících s přijetím jednotné měny. Nejprve byly charakterizovány skutečnosti týkající se vzniku a vývoje integračního uskupení. Následně byla analyzována data (cenová hladina, úrokové míry, deficit vládního sektoru, produktivita, hospodářský růst, aj.), která jsou pro Českou republiku při zkoumání této problematiky relevantní. Tyto údaje byly většinou získávány z materiálů Eurostatu, České národní banky a Českého statistického úřadu. Závěry byly učiněny na základě vyhodnocení všech předložených informací. Práce byla doplněna o nezbytné definice pojmů a problémů.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 11. 2006
Datum podání práce:
27. 11. 2006
Datum obhajoby:
25.01.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
3920_xfand01.pdf [709,50 kB]
Oponentura:
1393_Korandová.pdf [24,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
3920_plchova.pdf [22,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/3920/podrobnosti