Hypotekárne záložné listy (ČR. Evropa, USA)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hypotekárne záložné listy (ČR. Evropa, USA)
Překlad názvu:
Hypoteční zástavní listy (ČR. Evropa, USA)
Autor práce:
Ivanová, Kristína
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá hypotečními zástavními listy v České republice a na Slovensku od začátku vzniku těchto dvou samostatných států v roce 1993 až k době hypoteční krize v roce 2009. Jedná se především o definici hypotečních zástavních listů, dále povinnosti bank, které musí splnit, aby mohly vůbec emitovat tyto listy a taky o analýzu prostředí pro potenciálního kupce. Pozornost je zaměřená na aktuální tržní podmínky, včetně hypoteční krize, která sama o sobě zasáhla toto prostředí.
Klíčová slova:
hypoteční zástavní list; hypoteční krize; investování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 1. 2009
Datum podání práce:
10. 1. 2009
Datum obhajoby:
03.02.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18027_xivak00.pdf [700,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
18027_radova.doc [32,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18027/podrobnosti