Provozovna v zákoněn o DPH

Thesis title: Provozovna v zákoně o dani z přidané hodnoty
Author: Procházková, Aneta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Svátková, Slavomíra
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce je zaměřena na problematiku provozovny v zákoně o DPH. Nejdříve jsou v práci vymezeny parametry provozovny na základě českého zákona o DPH, legislativy EU 6. směrnice a judikaturou ESD. V práci jsou také určena pravidla pro registraci provozovny. Další část práce se zabývá analýzou poskytovaných plnění mezi zřizovatelem a provozovnou. Tato analýza je doplněna analýzou plnění poskytovaných zřizovatelem jiným subjektům, které mají sídlo v tuzemsku, kde je umístěna provozovna zřizovatele. V závěru práce jsou stanoveny daňové dopady vznikající v důsledku poskytovaných plnění. V průběhu práce jsou vytyčeny hlavní změny, se kterými přichází novela zákona o DPH v roce 2009, jež souvisí s tématem této bakalářské práce.
Keywords: provozovna; poskytováná plnění; parametry
Thesis title: Provozovna v zákoněn o DPH
Author: Procházková, Aneta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Svátková, Slavomíra
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce je zaměřena na problematiku provozovny v zákoně o DPH. Nejdříve jsou v práci vymezeny parametry provozovny na základě českého zákona o DPH, legislativy EU 6. směrnice a judikaturou ESD. V práci jsou také určena pravidla pro registraci provozovny. Další část práce se zabývá analýzou poskytovaných plnění mezi zřizovatelem a provozovnou. Tato analýza je doplněna analýzou plnění poskytovaných zřizovatelem jiným subjektům, které mají sídlo v tuzemsku, kde je umístěna provozovna zřizovatele. V závěru práce jsou stanoveny daňové dopady vznikající v důsledku poskytovaných plnění. V průběhu práce jsou vytyčeny hlavní změny, se kterými přichází novela zákona o DPH v roce 2009, jež souvisí s tématem této bakalářské práce.
Keywords: parametry; provozovna; poskytovaná plnění

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance - daně a finanční kontrola
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 10. 2008
Date of submission: 9. 1. 2009
Date of defense: 4. 2. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/15644/podrobnosti

Files for download

    Last update: