Provozovna v zákoně o dani z přidané hodnoty

Název práce: Provozovna v zákoně o dani z přidané hodnoty
Autor(ka) práce: Procházková, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na problematiku provozovny v zákoně o DPH. Nejdříve jsou v práci vymezeny parametry provozovny na základě českého zákona o DPH, legislativy EU 6. směrnice a judikaturou ESD. V práci jsou také určena pravidla pro registraci provozovny. Další část práce se zabývá analýzou poskytovaných plnění mezi zřizovatelem a provozovnou. Tato analýza je doplněna analýzou plnění poskytovaných zřizovatelem jiným subjektům, které mají sídlo v tuzemsku, kde je umístěna provozovna zřizovatele. V závěru práce jsou stanoveny daňové dopady vznikající v důsledku poskytovaných plnění. V průběhu práce jsou vytyčeny hlavní změny, se kterými přichází novela zákona o DPH v roce 2009, jež souvisí s tématem této bakalářské práce.
Klíčová slova: provozovna; poskytováná plnění; parametry
Název práce: Provozovna v zákoněn o DPH
Autor(ka) práce: Procházková, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na problematiku provozovny v zákoně o DPH. Nejdříve jsou v práci vymezeny parametry provozovny na základě českého zákona o DPH, legislativy EU 6. směrnice a judikaturou ESD. V práci jsou také určena pravidla pro registraci provozovny. Další část práce se zabývá analýzou poskytovaných plnění mezi zřizovatelem a provozovnou. Tato analýza je doplněna analýzou plnění poskytovaných zřizovatelem jiným subjektům, které mají sídlo v tuzemsku, kde je umístěna provozovna zřizovatele. V závěru práce jsou stanoveny daňové dopady vznikající v důsledku poskytovaných plnění. V průběhu práce jsou vytyčeny hlavní změny, se kterými přichází novela zákona o DPH v roce 2009, jež souvisí s tématem této bakalářské práce.
Klíčová slova: parametry; provozovna; poskytovaná plnění

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2008
Datum podání práce: 9. 1. 2009
Datum obhajoby: 4. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15644/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: