The mortgage crisis in the USA

Thesis title: Hypotekárna kríza v USA
Author: Oslanec, Roman
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šaroch, Stanislav
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Táto práca sa venuje problematike hypotekárnej krízy v Spojených štátoch amerických. V úvode sa zaoberá priblížením amerického trhu nehnuteľností, kde prostredníctvom príslušných ukazovateľov popisuje jeho stav v nedávnej dobe. Postupne prechádza k možnostiam poskytovania hypoték, ktorých sposoby vážne narušili cenové informácie nehnuteľností, v návaznosti na čo uvádza ako mohli štandardy poskytovaných hypoték prispieť k negatívnemu vývoju na trhu nehnuteľností a hypoték. Zaoberá sa tiež otázkami oceňovania nehnuteľností a role oceňovateľa. Popisuje ich reguláciu a predstavuje ich nový vývoj a zmeny v nádeji zlepšiť budúcu situáciu na trhu. V konečnej fáze sa snaží priblížiť sekuritizáciu spolu s hypotekárnymi a finančnými nástrojmi. Súčasťou tejto časti je aj popis vzniku a existencie spoločností Fannie Mae a Freddie Mac. Cieľom práce je poukázať na problémy týkajúce sa netransparentného poskytovania hypoték, neregulovaného oceňovania nehnuteľností, čoho výsledkom bolo uvoľnenie štandardov poskytovania hypoték u bánk a v dobe klesajúcich cien nehnuteľností následne k prehĺbeniu negatívnej situácie na trhoch a konečnému výsledku v podobe hypotekárnej krízy.
Keywords: USA; kríza; hypotekárna
Thesis title: Hypoteční krize v USA
Author: Oslanec, Roman
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šaroch, Stanislav
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Táto práca sa venuje problematike hypotekárnej krízy v Spojených štátoch amerických. V úvode sa zaoberá priblížením amerického trhu nehnuteľností, kde prostredníctvom príslušných ukazovateľov popisuje jeho stav v nedávnej dobe. Postupne prechádza k možnostiam poskytovania hypoték, ktorých sposoby vážne narušili cenové informácie nehnuteľností, v návaznosti na čo uvádza ako mohli štandardy poskytovaných hypoték prispieť k negatívnemu vývoju na trhu nehnuteľností a hypoték. Zaoberá sa tiež otázkami oceňovania nehnuteľností a role oceňovatela. Popisuje ich reguláciu a predstavuje ich nový vývoj a zmeny v nádeji zlepšiť budúcu situáciu na trhu. V konečnej fáze sa snaží priblížiť sekuritizáciu spolu s hypotekárnymi a finančnými nástrojmi. Súčasťou tejto časti je aj popis vzniku a existencie spoločností Fannie Mae a Freddie Mac. Cieľom práce je poukázať na problémy týkajúce sa netransparentného poskytovania hypoték, neregulovaného oceňovania nehnuteľností, čoho výsledkom bolo uvoľnenie štandardov poskytovania hypoték u bánk a v dobe klesajúcich cien nehntueňostí následne k prehĺbeniu negatívnej situácie na trhoch a konečnému výsledku v podobe hypotekárnej krízy.
Keywords: krize; USA; hypoteční
Thesis title: The mortgage crisis in the USA
Author: Oslanec, Roman
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šaroch, Stanislav
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This bachelor thesis focuses on a problem of a mortgage crisis present in USA. It presents main problems connected with the current crisis situation at the mortgage market through standards of issuing new mortgages i.e. prime and subprime. It attempts to get closer look at the process of issuing the mortgages and tries analyze the conditions which have led to improper work of the system. Thesis deals also with the questions of appraisal and his/her appraisal standards. These eased appraisal standards of real estates could be considered also as one of the causes of current mortgage crisis. In the end, american companies Fannie Mae and Freddie Mac are presented with their history and current status. To sum up, this bachelor thesis attempts to grant a look at the conditions of both the mortgage and the real estate market and tries to analyze the causes and reasons which led to the contemporary crisis.
Keywords: mortgage; usa; real estate; market

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 4. 2008
Date of submission: 1. 6. 2008
Date of defense: 12. 1. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/13372/podrobnosti

Files for download

    Last update: