Hypoteční krize v USA

Název práce: Hypotekárna kríza v USA
Autor(ka) práce: Oslanec, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto práca sa venuje problematike hypotekárnej krízy v Spojených štátoch amerických. V úvode sa zaoberá priblížením amerického trhu nehnuteľností, kde prostredníctvom príslušných ukazovateľov popisuje jeho stav v nedávnej dobe. Postupne prechádza k možnostiam poskytovania hypoték, ktorých sposoby vážne narušili cenové informácie nehnuteľností, v návaznosti na čo uvádza ako mohli štandardy poskytovaných hypoték prispieť k negatívnemu vývoju na trhu nehnuteľností a hypoték. Zaoberá sa tiež otázkami oceňovania nehnuteľností a role oceňovateľa. Popisuje ich reguláciu a predstavuje ich nový vývoj a zmeny v nádeji zlepšiť budúcu situáciu na trhu. V konečnej fáze sa snaží priblížiť sekuritizáciu spolu s hypotekárnymi a finančnými nástrojmi. Súčasťou tejto časti je aj popis vzniku a existencie spoločností Fannie Mae a Freddie Mac. Cieľom práce je poukázať na problémy týkajúce sa netransparentného poskytovania hypoték, neregulovaného oceňovania nehnuteľností, čoho výsledkom bolo uvoľnenie štandardov poskytovania hypoték u bánk a v dobe klesajúcich cien nehnuteľností následne k prehĺbeniu negatívnej situácie na trhoch a konečnému výsledku v podobe hypotekárnej krízy.
Klíčová slova: USA; kríza; hypotekárna
Název práce: Hypoteční krize v USA
Autor(ka) práce: Oslanec, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto práca sa venuje problematike hypotekárnej krízy v Spojených štátoch amerických. V úvode sa zaoberá priblížením amerického trhu nehnuteľností, kde prostredníctvom príslušných ukazovateľov popisuje jeho stav v nedávnej dobe. Postupne prechádza k možnostiam poskytovania hypoték, ktorých sposoby vážne narušili cenové informácie nehnuteľností, v návaznosti na čo uvádza ako mohli štandardy poskytovaných hypoték prispieť k negatívnemu vývoju na trhu nehnuteľností a hypoték. Zaoberá sa tiež otázkami oceňovania nehnuteľností a role oceňovatela. Popisuje ich reguláciu a predstavuje ich nový vývoj a zmeny v nádeji zlepšiť budúcu situáciu na trhu. V konečnej fáze sa snaží priblížiť sekuritizáciu spolu s hypotekárnymi a finančnými nástrojmi. Súčasťou tejto časti je aj popis vzniku a existencie spoločností Fannie Mae a Freddie Mac. Cieľom práce je poukázať na problémy týkajúce sa netransparentného poskytovania hypoték, neregulovaného oceňovania nehnuteľností, čoho výsledkom bolo uvoľnenie štandardov poskytovania hypoték u bánk a v dobe klesajúcich cien nehntueňostí následne k prehĺbeniu negatívnej situácie na trhoch a konečnému výsledku v podobe hypotekárnej krízy.
Klíčová slova: krize; USA; hypoteční
Název práce: The mortgage crisis in the USA
Autor(ka) práce: Oslanec, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on a problem of a mortgage crisis present in USA. It presents main problems connected with the current crisis situation at the mortgage market through standards of issuing new mortgages i.e. prime and subprime. It attempts to get closer look at the process of issuing the mortgages and tries analyze the conditions which have led to improper work of the system. Thesis deals also with the questions of appraisal and his/her appraisal standards. These eased appraisal standards of real estates could be considered also as one of the causes of current mortgage crisis. In the end, american companies Fannie Mae and Freddie Mac are presented with their history and current status. To sum up, this bachelor thesis attempts to grant a look at the conditions of both the mortgage and the real estate market and tries to analyze the causes and reasons which led to the contemporary crisis.
Klíčová slova: mortgage; usa; real estate; market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2008
Datum podání práce: 1. 6. 2008
Datum obhajoby: 12. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13372/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: