German social-based free market economy: evaluation, actual form and perspectives

Thesis title: Sociálně-tržní hospodářství Spolkové republiky Německo: zhodnocení, aktuální stav a perspektivy
Author: Hrodějová, Simona
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Hitzgerová, Vlasta
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na koncepci sociálně tržního hospodářství v SRN, které pomohlo zajistit "německý hospodářský zázrak" a dovedlo SRN k účinné obnově po druhé světové válce. Z jejich základních rysů vychází německá hospodářská politika dodnes. V současné době se musí sociálně tržní hospodářství přizpůsobit novým výzvám - globalizaci a demografickým změnám. Analyzuji a stavím proti sobě původní, velice úspěšnou podobu sociálně tržního hospodářství v SRN a jeho současnou podobu. V první části jsou vysvětleny základní rysy a principy sociálně tržního hospodářství z teoretického hlediska. Druhá část popisuje praktické formování a vznik sociálně tržního hospodářství. Třetí část je uvedena popisem odklonu od klasických prinicipů sociálně tržního hospodářství a pokračuje reformními kroky poslední doby.
Keywords: sociálně tržní hospodářství ; reformy Německa ; hospodářská politika SRN; Agenda 2010
Thesis title: German social-based free market economy: evaluation, actual form and perspectives
Author: Hrodějová, Simona
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Stuchlíková, Zuzana
Opponents: Hitzgerová, Vlasta
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na koncepci sociálně tržního hospodářství v SRN, které pomohlo zajistit "německý hospodářský zázrak" a dovedlo SRN k účinné obnově po druhé světové válce. Z jejich základních rysů vychází německá hospodářská politika dodnes. V současné době se musí sociálně tržní hospodářství přizpůsobit novým výzvám - globalizaci a demografickým změnám. Analyzuji a stavím proti sobě původní, velice úspěšnou podobu sociálně tržního hospodářství v SRN a jeho současnou podobu. V první části jsou vysvětleny základní rysy a principy sociálně tržního hospodářství z teoretického hlediska. Druhá část popisuje praktické formování a vznik sociálně tržního hospodářství. Třetí část je uvedena popisem odklonu od klasických prinicipů sociálně tržního hospodářství a pokračuje reformními kroky poslední doby.
Keywords: german economic policy ; social-based free market economy; Agenda 2010

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 9. 2008
Date of submission: 12. 12. 2008
Date of defense: 14. 1. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/15261/podrobnosti

Files for download

    Last update: