Sociálně-tržní hospodářství Spolkové republiky Německo: zhodnocení, aktuální stav a perspektivy

Název práce: Sociálně-tržní hospodářství Spolkové republiky Německo: zhodnocení, aktuální stav a perspektivy
Autor(ka) práce: Hrodějová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Hitzgerová, Vlasta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na koncepci sociálně tržního hospodářství v SRN, které pomohlo zajistit "německý hospodářský zázrak" a dovedlo SRN k účinné obnově po druhé světové válce. Z jejich základních rysů vychází německá hospodářská politika dodnes. V současné době se musí sociálně tržní hospodářství přizpůsobit novým výzvám - globalizaci a demografickým změnám. Analyzuji a stavím proti sobě původní, velice úspěšnou podobu sociálně tržního hospodářství v SRN a jeho současnou podobu. V první části jsou vysvětleny základní rysy a principy sociálně tržního hospodářství z teoretického hlediska. Druhá část popisuje praktické formování a vznik sociálně tržního hospodářství. Třetí část je uvedena popisem odklonu od klasických prinicipů sociálně tržního hospodářství a pokračuje reformními kroky poslední doby.
Klíčová slova: sociálně tržní hospodářství ; reformy Německa ; hospodářská politika SRN; Agenda 2010
Název práce: German social-based free market economy: evaluation, actual form and perspectives
Autor(ka) práce: Hrodějová, Simona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Hitzgerová, Vlasta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na koncepci sociálně tržního hospodářství v SRN, které pomohlo zajistit "německý hospodářský zázrak" a dovedlo SRN k účinné obnově po druhé světové válce. Z jejich základních rysů vychází německá hospodářská politika dodnes. V současné době se musí sociálně tržní hospodářství přizpůsobit novým výzvám - globalizaci a demografickým změnám. Analyzuji a stavím proti sobě původní, velice úspěšnou podobu sociálně tržního hospodářství v SRN a jeho současnou podobu. V první části jsou vysvětleny základní rysy a principy sociálně tržního hospodářství z teoretického hlediska. Druhá část popisuje praktické formování a vznik sociálně tržního hospodářství. Třetí část je uvedena popisem odklonu od klasických prinicipů sociálně tržního hospodářství a pokračuje reformními kroky poslední doby.
Klíčová slova: german economic policy ; social-based free market economy; Agenda 2010

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2008
Datum podání práce: 12. 12. 2008
Datum obhajoby: 14. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/15261/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: