Ice Hockey Club Financial Strategy - Transfers And Players' Evaluation

Thesis title: Finanční strategie hokejového klubu - přestupy a oceňování hráčů
Author: Eysseltová, Sylvie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Novotný, Jiří
Opponents: Urban, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je analýza fungování zajištění finančních zdrojů hokejového klubu prostřednictvím prodeje hráčů a zmapování postupů a podmínek přestupů a oceňování hráčů ledního hokeje. Fakta a poznatky byly získány formou nestandardizovaného rozhovoru s pracovníky ČSLH a metodou analýzy literatury. Z hlediska mikroekonomie lze na klub nahlížet jako na jeden ze subjektů tržní ekonomiky, jako na malou až střední firmu, která je ovlivněna určitými faktory okolí. Při rozhodování o finančním řízení musí klub brát i tyto faktory v úvahu. Tato diplomová práce se zaměřuje na jednu složku finančních příjmů klubu, a to prodej hráčů a veškeré podmínky, které jsou s touto operací spojeny, což je zejména trh hráčů, který lze chápat jako trh s jedním faktorem, a to prací.
Keywords: opce; přestupy hráčů; oceňování hráčů; lední hokej; strategie
Thesis title: Ice Hockey Club Financial Strategy - Transfers And Players' Evaluation
Author: Eysseltová, Sylvie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Novotný, Jiří
Opponents: Urban, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 8. 2007
Date of submission: -
Date of defense: 10. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6701/podrobnosti

Files for download

    Last update: