Finanční strategie hokejového klubu - přestupy a oceňování hráčů

Název práce: Finanční strategie hokejového klubu - přestupy a oceňování hráčů
Autor(ka) práce: Eysseltová, Sylvie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Jiří
Oponenti práce: Urban, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza fungování zajištění finančních zdrojů hokejového klubu prostřednictvím prodeje hráčů a zmapování postupů a podmínek přestupů a oceňování hráčů ledního hokeje. Fakta a poznatky byly získány formou nestandardizovaného rozhovoru s pracovníky ČSLH a metodou analýzy literatury. Z hlediska mikroekonomie lze na klub nahlížet jako na jeden ze subjektů tržní ekonomiky, jako na malou až střední firmu, která je ovlivněna určitými faktory okolí. Při rozhodování o finančním řízení musí klub brát i tyto faktory v úvahu. Tato diplomová práce se zaměřuje na jednu složku finančních příjmů klubu, a to prodej hráčů a veškeré podmínky, které jsou s touto operací spojeny, což je zejména trh hráčů, který lze chápat jako trh s jedním faktorem, a to prací.
Klíčová slova: opce; přestupy hráčů; oceňování hráčů; lední hokej; strategie
Název práce: Ice Hockey Club Financial Strategy - Transfers And Players' Evaluation
Autor(ka) práce: Eysseltová, Sylvie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Jiří
Oponenti práce: Urban, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2007
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6701/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: