-

Thesis title: Ekonomické a sociálne problémy integrácie rómskeho obyvateľstva
Author: Strasserová, Erika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Macháčková, Jaroslava
Opponents: Khendriche, Zuzana
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá integráciou Rómov do prostredia Českej republiky. Popisuje a vyhodnocuje postavenie Rómov jednak voči majorite a jednak voči ich vlastnej skupine. Skúma dôvody ich sociálneho vylúčenia a možnosti ich integrácie. Integrácia by nemohla fungovať bez podpory majority a to jednak formou dotácií od verejnej správy ale tiež činnosťou neziskových organizácií. Charakterizuje súčastný stav ich vzájomnej spolupráce, ktorá je pre podporu integrácie nutná.
Keywords: národnostné menšiny; sociálne vylúčenie; integrácia; Rómovia; multikultúra

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 12. 2006
Date of submission: 13. 12. 2006
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4174/podrobnosti

Files for download

    Last update: