-

Thesis title: Marketing v pojišťovnictví
Author: Pašová, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bílková, Diana
Opponents: Brousil, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem diplomové práce je marketing v pojišťovnictví. Cílem díla je naznačení vývoje trhu životního pojištění a jeho možný způsob segmentace. Zaměřila jsem se na vybrané ukazatele tohoto trhu, včetně analýzy trendu a odhad budoucích hodnot hrubého předepsaného pojistného, postavení České republiky ve srovnání s ostatním světem. Zajímaly mě také příčiny zpomalení růstu tohoto trhu, ke kterému došlo v posledních dvou letech. Segmentaci jsem zahájila teoretickými východisky, zmínila jsem také současné trendy segmentace trhu. Další kapitoly jsou věnovány analýze dat, probíhající ve dvou stupních. Obsahují popis přípravy dat pro shlukovou analýzu a výsledné charakteristiky odhalených segmentů. Závěrečná kapitola obsahuje pro odhalené segmenty trhu životního pojištění možná marketingová doporučení.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 6. 2006
Date of submission: 2. 6. 2006
Date of defense: 8. 6. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3148/podrobnosti

Files for download

    Last update: