Marketing v pojišťovnictví

Název práce: Marketing v pojišťovnictví
Autor(ka) práce: Pašová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bílková, Diana
Oponenti práce: Brousil, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je marketing v pojišťovnictví. Cílem díla je naznačení vývoje trhu životního pojištění a jeho možný způsob segmentace. Zaměřila jsem se na vybrané ukazatele tohoto trhu, včetně analýzy trendu a odhad budoucích hodnot hrubého předepsaného pojistného, postavení České republiky ve srovnání s ostatním světem. Zajímaly mě také příčiny zpomalení růstu tohoto trhu, ke kterému došlo v posledních dvou letech. Segmentaci jsem zahájila teoretickými východisky, zmínila jsem také současné trendy segmentace trhu. Další kapitoly jsou věnovány analýze dat, probíhající ve dvou stupních. Obsahují popis přípravy dat pro shlukovou analýzu a výsledné charakteristiky odhalených segmentů. Závěrečná kapitola obsahuje pro odhalené segmenty trhu životního pojištění možná marketingová doporučení.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2006
Datum podání práce: 2. 6. 2006
Datum obhajoby: 8. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3148/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: