-

Thesis title: Marketing neziskových organizací
Author: Dlasková, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bursíková, Marcela
Opponents: Pavlasová, Lenka
Thesis language: Česky
Abstract:
Jedná se o problematiku fungování neziskového sektoru a hledání způsobů zvýšení povědomí a důvěryhodnosti ze strany obchodních partnerů a veřejnosti. Zabývá se oblastí legislativy neziskového sektoru. Řeší problémy NNO prostřednictvím spolupráce neziskového sektoru se sektorem ziskovým především skrze moderní prvky marketingu. Navrhuje způsob zlepšení postavení a posílení pozice v neziskovém sektoru vybrané neziskové organizace prostřednictvím spolupráce s komerční firmou. Kapitoly se zabývají specifiky a subjekty neziskového sektoru, postihují právní úpravu fungování a možnosti získávání finančních prostředků.V další kapitole se zabývá marketingem neziskových organizací a rozdíly mezi marketingem v rámci ziskového sektoru. Čtvrtá kapitola srovnává český neziskový sektor s vybranými evropskými zeměmi. Předposlední část představuje nový prvek marketingu ? sociální marketing a hodnotí přínosy a dává návod, jakým způsobem sociální marketing realizovat. Presentuje příklady sociálního marketingu českých firem. Poslední kapitola popisuje neziskovou organizace Máme otevřeno? o.s. z pohledu marketingových aktivit.
Keywords: neziskový sektor; nezisková organizace; sociální marketing; marketingový mix; Marketing

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 12. 2006
Date of submission: 18. 12. 2006
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4301/podrobnosti

Files for download

    Last update: